ข้อควรปฏิบัติในการบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องรัดกล่อง

สำหรับการทำธุรกิจด้านการบรรจุภัณฑ์แล้วสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ให้มั่นเป็นหลักสำคัญก็คือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่ต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ จำไว้ว่าลูกค้าสั่งอะไรเขาต้องได้อย่างนั้น ลองพิจารณาดูว่าหากใช้เครื่องรัดกล่อง แล้วยังไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของงานที่ส่งให้ลูกค้าได้ ให้ลองย้อนกลับไปดูที่กระบวนการบรรจุหรือกระบวนการในการจัดเก็บก่อนส่งถึงมือลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง การติดตามและพยายามรักษามาตรฐานในการบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ต้องกระทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

จะเพิ่มปริมาณการผลิตด้วยเครื่องรัดกล่องได้อย่างไร? ในเงื่อนไขในการเพิ่มปริมาณการบรรจุด้วยเครื่องรัดกล่อง แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยทั่ว ๆ ไปจะมีหลักการคือสามารถลดเวลาที่ไม่จำเป็นในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ เฉลี่ยแล้วสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ประมาณ 3 เท่า นอกจากนี้การใช้เครื่องทุ่นแรงจะเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานมากขึ้นอีกด้วย แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตนั้นประกอบด้วยเครื่องที่ดีมีประสิทธิภาพ และสายรัดที่มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน อย่าลืมว่าการเลือกเครื่องรัดกล่อง ควรใช้ขนาดของกล่องมาเป็นตัวแปรในการเลือกด้วย

ลักษณะของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะทำการบรรจุภัณฑ์ หากไม่ได้บรรจุในกล่องที่บรรจุได้ง่ายแล้วควรมีการวางแผนในการบรรจุที่ละเอียดขึ้นเช่นอาจมีการหุ้มพลาสติกก่อนนำไปใส่ในกล่องแล้วแพ็คอีกครั้งด้วยเครื่องรัดกล่อง สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเนื่องจากส่วนมากแล้วสินค้าเสียหายจากกระบวนการขนส่ง การหุ้มห่อพลาสติกสินค้าไว้จะช่วยป้องกันสินค้าจากฝุ่นได้ สินค้าบางอย่างเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้จากอนุภาคฝุ่น การป้องกันอีกขั้นตอนหนึ่งจึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งถึงลูกค้านั้นจะยังคงมีคุณภาพเช่นเดิม สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกมากเลยทีเดียว

ความแน่นหนาในการบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องรัดกล่อง ให้พิจารณาจากชนิดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำหนักมากหรือน้อย หากมีน้ำหนักมากการบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องเพิ่มความแน่นหนาให้มากกว่าปกติ เพื่อให้กล่องที่ใช้หุ้มห่อนั้นมีลักษณะการคงรูปที่ดีขึ้น ความกระชับในการห่อหุ้มจะช่วยให้บรรจุภัณฑ์นั้นแข็งแรงขึ้นได้อีกมากเลย หรือแม้แต่สินค้าที่จะบรรจุนั้นหากเป็นสินค้าที่บอบบางสามารถแตกหักเสียหายได้ง่าย อย่างเช่น แก้ว กระเบื้อง หรือขวด ก็ควรมีการหุ้มห่อด้วยกระดาษก่อนหุ้มอีกชั้นด้วยพลาสติกหรืออาจใช้ air bubble ก็ได้หากต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้น จากนั้นจึงใส่กล่องกระดาษทับอีกชั้นหนึ่งก่อนการบรรจุด้วยเครื่องรัดกล่อง ทุกขั้นตอนในการบรรจุล้วนต้องใส่ใจเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้โดยสวัสดิภาพทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *