ประโยชน์ของเครื่องรัดกล่องที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

เมื่อการดำเนินธุรกิจง่ายแค่ปลายนิ้ว การติดต่อสื่อสาร การซื้อ การขาย ไม่มีความจำเป็นต้องเห็นหน้าค่าตากันเช่นในอดีตอีก เราเพียงแค่ติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ ตกลงซื้อขาย ทำสัญญา และจัดส่งสินค้าให้ไปถึงปลายทางผู้รับ ก็เท่ากับว่าการซื้อขายได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ในกระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปได้ว่าสิ่งเดียวที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายก็คือสินค้าที่จัดส่งให้แก่กัน เพราะแม้แต่ยอดเงินยังโอนกันผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นสินค้าจึงเป็นตัวแทนของความน่าเชื่อถือของผู้ขายโดยแท้จริง นอกจากตัวสินค้าเองแล้ว การบรรจุและการจัดส่งที่ดีจะช่วยให้สินค้าอันมีคุณภาพของคุณส่งถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัย ไร้รอยตำหนิบุบสลาย ซึ่งส่วนนี้เครื่องรัดกล่องสามารถช่วยคุณได้

เครื่องรัดกล่อง เป็นเครื่องมือสำหรับรัด มัด พันของด้วยสายพลาสติกที่มีขนาดแตกต่างกันไปแล้วแต่ความต้องการใช้งาน โดยมากใช้พันกล่องสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ แน่นหนาและมีความปลอดภัยก่อนการจัดส่งไปสู่มือของลูกค้า ภาษาอังกฤษเรียกเครื่องนี้ว่า Strapping Machine ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่ที่เหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตเยอะ จนถึงขนาดเล็กแบบมือจับ ที่เหมาะกับ SME ที่มีจำนวนสินค้าไม่มาก หรือขนาดไม่ใหญ่

การลงทุนกับเครื่องรัดกล่องเพื่อนำมาใช้งานในกิจการของคุณ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมีข้อดีต่าง ๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้

1.ช่วยลดต้นทุนแรงงาน เนื่องจากปกติการใช้แรงงานคนในงานรัดของ มัดของ จะทำให้เสียเวลา ทั้งยังต้องแบ่งพนักงานจากส่วนอื่นมาทำงานในส่วนนี้ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมนุษย์ที่ควรจะทำงานที่ใช้ทักษะได้มากกว่านี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ การใช้เครื่องรัดกล่องเข้ามาช่วยรัดหีบห่อ จะทำให้ช่วยลดภาระในส่วนนี้ลงไปได้

2.ช่วยลดความเสียหายจากการบรรจุและขนส่งสินค้า แน่นอนว่าเครื่องรัดกล่องที่ดี จะช่วยให้สินค้าภายในหีบห่อของคุณปลอดภัยจากแรงกระแทก การเคลื่อนที่ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งที่ทำให้สินค้าชำรุดหรือเสียหายได้

3.แบ่งแยกสินค้าเป็นหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระเบียบ สินค้าที่ถูกจัดส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย จะถูกแยกด้วยการรัดหรือมัดออกเป็นเซ็ต ๆ การรัดของที่ดีจะช่วยให้สินค้าอยู่กันอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนหรือสับสนระหว่างที่เคลื่อนย้ายสินค้าได้

4.สร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการรับรัดของ นอกจากการใช้งานในกิจการของตนเองแล้ว หากคุณมีเครื่องรัดกล่องไว้ในธุรกิจ และมีเวลาเหลือจากการบรรจุสินค้าของตัวเองแล้ว เวลาที่เหลืออาจใช้เครื่องดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ โดยการรับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของผู้ขายรายอื่น ๆ ใกล้เคียงที่สนใจแต่อาจมีขนาดของธุรกิจไม่ใหญ่มากนัก หรือไม่มีเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคุณอีกทางหนึ่ง

ความสำคัญของเครื่องรัดกล่องจึงไม่ได้อยู่ที่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้รัดหีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าของคุณ ช่วยจัดระบบการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าที่เป็นระเบียบและรวดเร็ว และทั้งยังอาจช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่คุณได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *