รู้จักให้มากขึ้นกับ สายรัดกล่อง ของจำเป็นเพื่อการรัดสินค้าที่แน่นกระชับ

ในการทำงานด้านการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อให้เกิดความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น จะมีการใช้สายรัดกล่องแบบพลาสติกเข้ามาช่วย ซึ่งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการรัดกล่องสินค้า ทั้งได้ความแน่นกระชับ สินค้าไม่ตกหล่น อีกทั้งยังสามารถแยกแยะสินค้าต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่จากสีสันที่แตกต่างกันของสายรัดกล่องแบบนี้ได้ด้วย แต่ใครจะรู้ว่าบ้างสิ่งที่มีประโยชน์มากคุณค่าแบบนี้มีที่มากจากสิ่งใด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่นั้นทำให้เราได้ค้นพบวัสดุหรือสิ่งที่มีคุณค่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตได้มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ได้มอบไว้ให้พวกเราทุกคนก็คือ การค้นพบคุณสมบัติพิเศษของ “พอลิเมอร์” เส้นใยสังเคราะห์จากพลาสติก ที่มีคุณสมบัติพิเศษในตัวเอง ตัวพอลิเมอร์นั้นจะมีความหนาแน่นของโมเลกุลในตัวเองสูง นั่นจึงทำให้เส้นใยต่าง ๆ ในตัวพอลิเมอร์นั้นมีการเกาะเกี่ยวกันแนบแน่นเป็นห่วงโซ่ การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นประโยชน์จากพอลิเมอร์มากขึ้นจนนำมาประยุกต์ใช้ สร้างเส้นใยสังเคราะห์ขึ้นมาอีกหลายประเภทเพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างการนำมาผลิตเส้นใยไหมเทียม เส้นใยไนลอนที่นำมาผลิตเป็นเชือก และแน่นอนที่มีประโยชน์มากสำหรับวงการธุรกิจอุตสาหกรรม ขนส่งและนำเข้าก็คือ การนำมาผลิตเป็นสายรัดกล่อง ที่มีใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นั่นเอง

สายรัดกล่องที่ใช้กันอยู่ในแวดวงขนส่งและโลจิสติกส์นั้นผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด PP ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งของพอลิเมอร์ จัดว่าเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือน้ำหนักเบา มีความเหนียวและแข็งแกร่งเนื่องจากมีโมเลกุลที่หนาแน่น ด้วยคุณสมบัติที่เป็นพลาสติกที่มีโมเลกุลหนาแน่นเกาะเกี่ยวกันอยู่นี่เอง จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์มองเห็นว่า เม็ดพลาสติกแบบนี้ถ้านำมาประยุกต์ใช้ทำเป็นสายรัดกล่อง ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มาก เพราะโลกในยุคปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมจะมีแต่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ความต้องการในการผนึกสินค้าและขนส่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการบรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อการขนส่งนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการรัดกล่องให้แน่น ซึ่งวัสดุที่มีความเหนียวเช่นนี้ ทนสภาพอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างได้มากพอสมควร ก็เหมาะสมอย่างยิ่งจะนำมาใช้เสริมความแน่นกระชับให้กับการรัดสินค้า

นี่คือที่มาและจุดกำเนิดของสายรัดกล่อง อุปกรณ์ที่มากคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมากในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนส่ง ก็ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้เราค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ทำให้เรารู้จุดเด่นและรู้วิธีที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าสายรัดพลาสติกเหล่านี้ มีบทบาทต่อธุรกิจในวันนี้จริง ๆ และกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นไปแล้วด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *