ปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยเครื่องรัดสายรัดของคุณภาพ

สินค้าเกษตรหลายตัวเป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น ข้าว ผัก ผลไม้ ธัญพืชหรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมีความต้องการบริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่มาก แต่การกระจายสินค้าเกษตร ในปัจจุบันนั้น พบปัญหาว่าการขนส่งจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาการเสียหายช้ำ เน่าเสีย แตกกระจาย ของสินค้าระหว่างการขนส่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถ้าคุณใช้สายรัดของที่มีคุณภาพดีมาช่วย ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้บางส่วน

ปัญหาสำคัญระหว่างการขนส่งและการกระจายสินค้าเกษตรที่พบได้บ่อย อาจมีดังนี้ 

1.การกดทับ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ไม่มีความทนทานมากเพียงพอ เปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย อาจเพราะถูกซ้อนทับกันหลาย ๆ ชั้น มีการจัดวางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อตัวสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์หลอดนั้นแทบทั้งสิ้น

2.การสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกระหว่างการขนส่งเนื่องจากพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่บางส่วนอาจยังมีการคมนาคมที่ไม่สะดวกมากนักการเดินทางระหว่างพื้นที่ผลิตสู่ตลาดนั้นจึงอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและทำให้บรรจุภัณฑ์เสียหายส่งผลกระทบต่อสินค้าที่อยู่ภายในยิ่งหากไม่ได้รับการหีบห่อที่ดีแล้ว สินค้าภายใน อาจเกิดความเสียหายได้มากยิ่งขึ้น

สายรัดของจึงเป็นวัสดุหนึ่งที่ช่วยควบคุมบรรจุภัณฑ์ให้มีความหนามากยิ่งขึ้น มีความคงทนแน่นหนาแน่นเหนียว มากกว่าวัสดุอื่น ๆ เช่น เชือกประเภทต่าง ๆ เป็นต้น สายรัดของที่ดีควรต้องผลิตจากวัสดุที่ดี คือพลาสติก PP ที่ไม่ผสมวัสดุลดต้นทุนประเภทอื่น แต่จะยาก ที่ผู้ผลิตจะรู้ได้ว่าสายรัดของนั้นเป็นพลาสติก PP 100% หรือไม่ ซึ่งอาจทดสอบได้โดยการ รัดของและลองลดน้ำหนัก ที่มีปริมาณมากดูก่อนหากคงทนไม่ฉีกขาด ถือว่าใช้ได้ รหัสทดสอบการซีลได้ ก็จะดีมากยิ่งขึ้น

การใช้สายรัดของแบบดั้งเดิมอาจใช้มือรัด และปิดปลายทั้งสองข้างด้วยความร้อน แต่ในปัจจุบัน มีความสะดวกจากการใช้เครื่องรัดสายรัดของ ที่มีทั้งแบบมือหมุนหรือแบบอัตโนมัติ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ขนาดและปริมาณของสินค้าที่เลือกใช้ การใช้เครื่องรัดสายรัดของช่วยให้การหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร สามารถกระทำได้ ในปริมาณมาก โดยใช้เวลาน้อย สามารถมีเวลาเหลือ ไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อลดความเสี่ยงจากการกระจายสินค้าให้น้อยลงได้ โอกาสในการขยายผลผลิตไปสู่ตลาดที่กว้างไกลขึ้นก็มีมากขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรผู้ผลิตอาจเลือกใช้เครื่องรัดสายรัดของที่มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย หรือหากมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ อาจเลือกใช้เครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาตามความเหมาะสมของผลผลิตที่ผลิตได้ เพียงเท่านี้ก็ลดกังวลกับการขนส่งได้ในทุกสภาพการเดินทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *