สายรัดพลาสติก คุณภาพดีจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ในขั้นตอนของการบรรจุภัณฑ์ หนึ่งขั้นตอนที่จะต้องทำคือการรัดหีบห่อด้วยสายรัด วัสดุที่นำมาทำสายรัดที่ใช้กันมากในปัจจุบันก็คือ สายรัดพลาสติก ซึ่งมีคุณสมบัติในการรัดสิ่งของไม่ผิดรูปทรง สะดวกต่อการขนส่ง ในการผลิตสายรัดนั้น จะเลือกวัตถุดิบหลักอย่างเม็ดพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น ทนทาน แข็งแรง มาเป็นตัวหลักในการผลิต และเพื่อให้ได้สายรัดพลาสติกที่มีคุณภาพ เราจะเลือกจากอะไรได้บ้าง

1.สายรัดพลาสติกที่สามารถใช้กับเครื่องรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติได้ ด้วยแรงดึงของตัวเครื่องที่ต้องการให้รัดสิ่งของได้อย่างแน่นหนา ถ้าสายรัดไม่มีความทนทาน เหนียวพอแล้วล่ะก็โอกาสที่จะขาดมีสูงมาก แน่นอนว่าแรงดึงของเครื่องจักรมีมากกว่าแรงมือของคนทั่วไปอยู่แล้ว

2.สายรัดพลาสติกควรมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้กับสิ่งของได้หลายอย่าง จะรัดของชิ้นเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ได้ ไม่แข็งจนเกินไป จนเวลาทำงาน ไม่สามารถเปลี่ยนรูปทรง หรือรัดสิ่งของไม่ได้

3.สายรัดพลาสติกควรจะรองรับแรงกระแทกได้ดี ในการขนส่งในลักษณะอุตสาหกรรม การขนของเป็นตู้คอนเทนเนอร์ หรือจำนวนหีบห่อที่มีปริมาณมาก คงไม่สามารถทะนุถนอมของได้ทุกชิ้นอยู่ตลอดเวลา โอกาสที่จะเกิดแรงกระแทก จากการโยนหรือการทับกันของสิ่งของเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นสายรัดที่มีคุณภาพดีต้องสามารถรองรับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้

4.เลือกสายรัดพลาสติกให้เหมาะสมต่องาน สายรัดบางอย่างมีจุดเด่นและคุณสมบัติเฉพาะที่ต่างกันออกไป เช่น ถ้าเราจะใช้สายรัดในการขนส่งไม้ ควรจะเลือกสายที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเปลี่ยนรูปทรงไปตามจำนวนไม้ที่เราจะขนต่อมัด ไม่แข็งจนไม่สามารถรัดไม้ให้อยู่ในมัดเดียวกันไม่ได้ ยิ่งเป็นงานกลางแจ้ง ต้องตากแดดเป็นเวลานาน ๆ สายรัดประเภทที่ไม่ทนต่อแสงแดด อาจจะไม่เหมาะกับงานนั้น ตัวสายรัดอาจจะเสื่อมคุณภาพจนเกิดการฉีกขาดได้ ของที่รัดไว้ ก็จะคลายตัว แล้วเกิดความเสียหายได้

การเลือกสายรัดพลาสติกที่คุณภาพดีและเหมาะสมต่องาน จะส่งผลต่อการขนส่งและการบรรจุหีบห่อต่าง ๆ นั้น เกิดให้ประสิทธิภาพสูงสุด หีบห่อจะแข็งแรง ของภายในไม่เสียหาย จัดของได้เป็นแบบหมวดหมู่ได้สะดวกขึ้น การขนย้ายก็ง่าย สามารถขนได้ทีละมาก ๆ จะตรวจนับสิ่งของก็สามารถทำได้สะดวก นับแต่เฉพาะกล่องใหญ่ แล้วนำไปคูณจำนวนในกล่องเอา

ไม่ว่าจะทำอุตสาหกรรมใดก็ตาม การจัดการกับส่วนงานบรรจุสิ่งของและขนส่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นอีกส่วนของงานที่จะทำให้ได้กำไรหรือขาดทุนกันเลยทีเดียว จึงไม่ต้องแปลกใจว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับงานบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *