สายรัดพลาสติกที่ใช้กับเครื่องรัดกล่อง มีกี่แบบ อะไรบ้าง และใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

สายรัดพลาสติกเป็นสิ่งที่ต้องใช้คู่กันกับเครื่องรัดกล่องจึงจะสามารถผลงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบแล้วทราบหรือไม่ว่ามีทั้งหมดกี่แบบ อะไรบ้างและแต่ละแบบสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง การใช้สายรัดดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกว่าจะใช้สายรัดแบบใดให้เหมาะกับสภาพของกล่องหรือสภาพของที่ต้องการใช้งานสำหรับรัดสิ่งของต่าง ๆ โดยสามารถแยกออกเป็นประเภทของสายรัดดังนี้

สายรัดพลาสติกที่ใช้กับเครื่องรัดกล่อง มีทั้งหมด 4 แบบด้วยกันได้แก่
1. แบบใช้กับเครื่องรัดระบบกึ่งอัตโนมัติ
2. แบบเครื่องรัดอัตโนมัติ
3. แบบระบบมือโยก
4. แบบใช้สำหรับงานสาน หรืองานหัตถกรรม

โดยแต่ละแบบต่างก็มีข้อดี ข้อเสียที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประเภทและเรื่องของการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน หากอุตสาหกรรมเป็นแบบขนาดใหญ่สายรัดที่จะเหมาะสมกับการทำงานดังกล่าวจะอยู่ในแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 ที่เป็นสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นการใช้สายรัดที่ต้องมีความทนทานสูงโดยเป็นการผลิตจากเม็ดพลาสติก ทนทานความร้อนหรือความเย็นได้สูงจึงเหมาะสมกับการใช้งานในแบบดังกล่าว แต่หากเป็นงานสายรัดพลาสติก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นสายรัดแบบระบบมือโยก หรือมือถือ เนื่องจากเป็นสายรัดที่มีราคาถูก และมีความหนาของสายรัดค่อนข้างมาก และมีหน้าสายรัดที่กว้างทำให้สามารถรัดของได้เป็นปริมาณมาก ๆ และยังไม่เป็นการสิ้นเปลืองเงินทุนในการใช้งานจึงทำให้สายรัดดังกล่าว เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดย่อมและใช้เงินในการลงทุนที่ไม่มากจนเกินไป
การใช้งานตามแต่ละอุตสาหกรรมย่อมต้องมีความแตกต่างกันในส่วนของการใช้สายรัดพลาสติกด้วย โดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของขนาดของอุตสาหกรรมและรวมไปถึงในเรื่องของความยืดหยุ่นของไลน์ในการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมหรือโรงงานด้วย หากอุตสาหกรรมที่มีความต้องการในการใช้งานที่เน้นปริมาณจำนวนมากแนะนำให้ใช้ สายรัดพลาสติก แบบระบบมือโยก หรือมือถือ นอกจากจะสามารถประหยัดต้นทุนแล้วยังสามารถได้ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย ทำให้ได้ในเรื่องของปริมาณและคุณภาพในการทำงานหรือในการผลิตของส่งให้กับทางลูกค้าได้เป็นปริมาณมาก ๆ แต่หากต้องการในส่วนของการผลิตที่มีความทันสมัย และได้ในส่วนของคุณภาพในการรัดของได้อย่างแน่นหนาใช้สำหรับกรณีที่อาจจะต้องเป็นสิ่งของที่ต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษจะต้องใช้สายรัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติจะเหมาะสมมากกว่า ลองเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ดู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *