เครื่องรัดสายพลาสติก เทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาแทนเครื่องรัดสายโลหะ

ตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องรัดสายพลาสติก ทั้งแบบ PP (Polypropylene) และ แบบ PET (Polyester) เพื่อใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ ความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นจนแทบจะลืมการบรรจุภัณฑ์ด้วยสายเหล็กหรือสายโลหะไปหมดสิ้น การพัฒนาแถบพลาสติกเพื่อการห่อหุ้มมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากจนเห็นความแตกต่างจากการห่อหุ้มด้วยวิธีเดิม ๆ จุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้เครื่องรัดสายพลาสติก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคือความยืดหยุ่นในการห่อหุ้มที่ทำให้การบรรจุภัณฑ์นั้นแน่นหนามากยิ่งขึ้น

เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการยืดหยุ่น ความตึง และการคืนสภาพของสายพลาสติกที่ใช้กับเครื่องรัดสายพลาสติก กันก่อน เงื่อนไขของการใช้สายรัดพลาสติก ความตึงของสายรัดพลาสติกจะเป็นแรงที่สายรัดกระทำตอบกับมือของเราเมื่อมีการดึงหรือกดสายพลาสติกนั้น จากนั้นเมื่อสายพลาสติกถูกยืดไปถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มยืดออกและยืดออก หากยืดออกไม่มากเกินไปสายพลาสติกจะสามารถคืนรูปกลับมาสภาพเดิมได้ ความสามารถเช่นนี้เรียกว่าความยืดหยุ่นเครื่องรัดสายพลาสติก สามารถออกแรงได้มากขึ้นภายใต้สภาพความยืดหยุ่นของสายพลาสติก เพื่อเพิ่มความแน่นหนาของบรรจุภัณฑ์ได้มากขึ้น หมายความว่าเราสามารถกำหนดให้มีการออกแรงได้มากที่สุดไม่เกินความยาวมากที่สุดของสายพลาสติกที่ถูกยืดแล้วจะยังสามารถคืนสภาพเดิมได้ เมื่อทำการแพ็คกิ้งด้วยแรงสูงสุดเช่นนี้ด้วยเครื่องรัดสายพลาสติก หลังการซีลและตัดแล้วสายพลาสติกจะหดตัวคืนสภาพบีบกระชับกล่องได้แน่นหนามาก ใช้สายพลาสติกแบบเส้นเดี่ยวก็แน่นหนาเพียงพอแล้ว ประหยัดค่าวัสดุลงได้อีกด้วย

ความสามารถในการคืนสภาพเดิมนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำสายรัด และขนาดของแรงตึงที่กำหนดจากเครื่องรัดสายพลาสติก ทีนี้เมื่อลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างพลาสติก PP และพลาสติก PET ดูจะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยคือพลาสติก PP จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าพลาสติก PET แต่มีความคงทนสูง สามารถทนความร้อนได้สูงกว่า เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี การเลือกใช้พลาสติกในการแพ็คกิ้งจึงต้องพิจารณาเรื่องตัวสินค้าและการขนส่งประกอบด้วยหากต้องการความทนทานสูงมักเลือกพลาสติก PP ในขณะที่สินค้าที่ไม่ต้องการการดูแลเรื่องสภาวะแวดล้อมมากจะเลือกพลาสติก PET แตกต่างจากการใช้สายเหล็กหรือสายโลหะที่นำความร้อน นำไฟฟ้าได้ดี เท่านั้นยังไม่พอยังไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับกรดหรือด่างอีกด้วย เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับสายเหล็กหรือสายโลหะ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในก็เป็นไปได้สูงเลยทีเดียว จากข้อเปรียบเทียบข้างต้นเมื่อต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนรูปแบบการแพ็คกิ้งมาเป็นการใช้เครื่องรัดสายพลาสติก แทนที่เทคโนโลยีเดิมอย่างการใช้สายเหล็กหรือสายโลหะจึงทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้โดยไม่มีการลังเลเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *