เลือกเครื่องรัดกล่องอย่างไรให้ใช้งานได้นาน ทนทานคุ้มราคา สร้างมูลค่าและลดต้นทุน

การผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้าในทุกวันนี้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ผู้ค้าสามารถหาลูกค้า และขยายฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้นกว่าในยุคสมัยเก่า การกระจายสินค้าสามารถทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และกว้างขวางขึ้น จากที่อาจเคยจำกัดการส่งอยู่แค่ภายในจังหวัด อาจขยายฐานลูกค้าเป็นทั่วทั้งประเทศ หรือจากเดิมที่อาจจะขายอยู่ในระดับประเทศ อาจส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น การขนส่งและการบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสินค้าที่ขนส่งพร้อมกันจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการคัดแยกให้ชัดเจน ทั้งจำนวนและผู้รับ รวมถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าด้วย ในกรณีแบบนี้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหลายรายจึงต้องมีเครื่องรัดกล่อง เป็นอุปกรณ์สำคัญในการบรรจุหีบห่อในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะกระจายสินค้าไปสู่คู่ค้าต่อไป

เครื่องรัดกล่อง หรือ Strapping Machine เป็นเครื่องจักรที่มีทั้งขนาดเล็กแบบมือจับ ไปจนถึงขนาดใหญ่แบบที่ใช้ในไลน์การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้รัด มัด เก็บ สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดระยะเวลาหรือแรงงานคนที่ต้องดำเนินการแพ็กกิ้งสินค้าเหล่านี้ลง ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการจ้างแรงงานส่วนผลิตลงได้ส่วนหนึ่ง

มีการใช้เครื่องรัดกล่องกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น สินค้าเกษตร อาหารสำเร็จรูป เครื่องสำอางค์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ การแพทย์ การขนส่งสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมายที่บรรยายได้ไม่หมด อย่างไรก็ตามการเลือกเครื่องรัดกล่องให้เหมาะกับกิจการของคุณก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหา การลงทุนเกินกำลัง หรือไม่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับสินค้าของคุณได้ ซึ่งเราควรมีข้อพิจารณาในการเลือกซื้อ ดังนี้

1.พิจารณาขนาดของเครื่องให้เหมาะสมกับสินค้าและการใช้งานของเรา ทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณ ในแง่ปริมาณหมายถึงขนาดใหญ่หรือเล็กที่สุดที่เราจะใช้งานได้รวดเร็วในการทำงานของเครื่อง และอัตราการเสื่อมหรืออายุการใช้งานของเครื่อง เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อคำนวณออกมาแล้วล้วนเป็นต้นทุนของการผลิตทั้งสิ้น

2.การใช้งานกับสายรัดของซึ่งเป็นสายพลาสติก ที่ตัวเครื่องที่ดีต้องสามารถรองรับการทำงานของสายพลาสติกที่เราจะนำมาใช้งานร่วมได้หลากหลายขนาด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท

3.คุณภาพการผลิตของตัวเครื่องรัดกล่อง ที่อาจจะต้องศึกษาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดว่าสินค้าเหล่านี้มีการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่ เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วย

4.พื้นที่การวางเครื่อง เรื่องนี้สำคัญ เพราะเครื่องรัดกล่องบางขนาดที่มีขนาดใหญ่ ต้องมีพื้นที่การวางให้สามารถทำงานได้คล่องตัว ยิ่งบางเครื่องที่ทำงานแบบกึ่งแมคคานิคและกึ่งไฟฟ้าด้วยแล้ว อาจจะต้องเผื่อพื้นที่ให้กับผู้ใช้งานด้วย นอกจากนี้เรื่องเสียงรบกวนก็มีส่วนสำคัญในการวางเครื่องเช่นกัน เพราะขณะใช้เครื่องอาจมีเสียงดังรบกวนได้

5.การรับประกันและการให้บริการหลังการขายของผู้จัดจำหน่ายเครื่องรัดกล่อง ที่ต้องดูให้ดีว่ามีการรับประกันให้นานแค่ไหน หรือหากซ่อมแซมในกรณีที่ใช้งานไปนาน ร้านที่ซื้อเครื่องมาสามารถให้บริการเราได้หรือไม่ เพราะความเสียหายแม้เพียงเล็กน้อยหรือไม่นานก็อาจกระทบกับธุรกิจของคุณได้

การเลือกเครื่องรัดกล่องจึงควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ให้รอบคอบสักนิด เพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นคล่องตัว และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องกันบ่อย ๆ เพราะความเร็วและความปลอดภัยจากการบรรจุ จัดส่งที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นต่อลูกค้าของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *