แนะนำวิธีการดูแลเครื่องรัดสายพลาสติก ให้สามารถใช้งานได้คุ้มค่า

เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอะไรก็ตาม หากใช้งานโดยที่ไม่ดูแลรักษา โอกาสที่จะพังหรือเสียก่อนเวลาอันควรก็เป็นไปได้สูง เครื่องรัดสายพลาสติก เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ ยิ่งถ้าสินค้าขายดีมีการผลิตจำนวนมาก ปริมาณงานที่เครื่องรัดจะต้องทำงานหนักก็มีมากเช่นเดียวกัน ถ้าการทำงานนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการดูแล นานไปประสิทธิภาพการทำงานก็อาจจะลดลง เช่น ความร้อนที่เชื่อมสายรัดอาจจะไม่ดีเหมือนเดิม สายรัดจึงไม่แข็งแรง ความเร็วในการทำงานอาจจะลดลง เนื่องจากมอเตอร์เสื่อม ยิ่งถ้าเรารู้ว่ามันผิดปกติและฝืนใช้งาน ยิ่งจะทำให้เครื่องรัดพลาสติกนี้ใช้งานได้ไม่นานก็เป็นได้ เราจึงควรใช้งานอย่างระมัดระวัง ดูแลการใช้งาน เพื่อการใช้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด

1.การวางสินค้าบนเครื่องรัดสายพลาสติก ไม่ควรโยนสินค้า ให้วางลงแบบปกติ ยิ่งถ้าสินค้าที่มีน้ำหนักมาก การโยนสินค้าลงบนเครื่อง มีโอกาสที่ฝาเครื่องจะบุบ หรือยุบตัวลงจนเป็นแอ่งได้ ซึ่งปกติแล้วตัวเครื่องสามารถรองรับสินค้าที่น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม การโยนสินค้าลงเครื่องจะยิ่งทำให้เกิดแรงกระแทกสูง ทำบ่อย ๆ เครื่องก็จะพังอย่างที่ได้บอกไป

2.สายรัดที่ใช้ควรได้มาตรฐาน การทำงานของเครื่องรัดสายพลาสติก จะทำคู่กับสายรัด คือเอาสายรัดเข้าเครื่อง แล้วทำการรัดสินค้าที่วางไว้บนเครื่อง สายรัดที่มีขนาดไม่พอดีกับเครื่อง หนาไป กว้างไปจะทำให้ลูกกลิ้งบนตัวเครื่องติดขัดได้ รวมถึงสายรัดที่ฉีกขาดง่าย จะทำให้เกิดเศษผงเข้าไปในตัวเครื่องได้

3.การตั้งค่าบางอย่างบนตัวเครื่อง หากไม่มีความเชี่ยวชาญไม่ควรทำเอง เช่น พวกใบมีด ถ้าการตั้งค่านั้นไม่ได้มาตรฐาน ไม่พอดี อาจจะทำให้ใบมัดตัดสายรัดไม่ขาด หรือการตั้งลูกกลิ้งป้อนสายรัดไม่พอดีกับการหมุนของสายรัด การทำงานก็จะติดขัดได้ รอให้ช่างมาทำให้จะดีกว่า

4.คอยระวังเรื่องฝุ่นและหยอดน้ำมันอยู่ตลอด หลังการทำงานควรตรวจสอบว่ามีเศษผงหรือฝุ่นละอองเข้าไปในตัวเครื่องรัดสายพลาสติกหรือไม่ ทำความสะอาดอย่าให้เกิดการสะสม จนมีปัญหาต่อการทำงาน รวมทั้งการหยอดน้ำมันหล่อลื่นให้ลูกกลิ้งทำงานได้อย่างประสิทธิภาพอีกด้วย

5.อย่าใช้งานเครื่องรัดสายพลาสติกจนหนักเกินไป เครื่องควรได้พักบ้าง หากมีงานเร่งหรือช่วงงานปริมาณมาก ควรจะมีการสลับเครื่องใช้ การทำงานตลอดเวลาไม่ได้พักจะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพเร็วเกินไป

การใช้งานเครื่องรัดสายพลาสติกให้สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ ถือเป็นการเพิ่มคุณภาพของงานด้านบรรจุภัณฑ์ ทำให้หีบห่อแข็งแรง ง่ายต่อการขนส่ง ป้องกันการเสียหายของสินค้าได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *