เครื่องรัดกล่อง Strapping Machine

หากต้องการทดสอบเครื่องรัดกล่องและบริการของเรา ท่านสามารถนัดเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางต่างๆ หรือท่านใดสนใจให้เราไปทดสอบการใช้งานที่หน้างานก็สามารถทำนัดเข้ามาได้เลยเรายินดีบริการ