รู้จักให้มากขึ้นกับ สายรัดกล่อง ของจำเป็นเพื่อการรัดสินค้าที่แน่นกระชับ

ในการทำงานด้านการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อให้เกิดความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น จะมีการใช้สายรัดกล่องแบบพลาสติกเข้ามาช่วย ซึ่งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการรัดกล่องสินค้า ทั้งได้ความแน่นกระชับ สินค้าไม่ตกหล่น อีกทั้งยังสามารถแยกแยะสินค้าต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่จากสีสันที่แตกต่างกันของสายรัดกล่องแบบนี้ได้ด้วย แต่ใครจะรู้ว่าบ้างสิ่งที่มีประโยชน์มากคุณค่าแบบนี้มีที่มากจากสิ่งใด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่นั้นทำให้เราได้ค้นพบวัสดุหรือสิ่งที่มีคุณค่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตได้มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ได้มอบไว้ให้พวกเราทุกคนก็คือ การค้นพบคุณสมบัติพิเศษของ “พอลิเมอร์” เส้นใยสังเคราะห์จากพลาสติก ที่มีคุณสมบัติพิเศษในตัวเอง ตัวพอลิเมอร์นั้นจะมีความหนาแน่นของโมเลกุลในตัวเองสูง นั่นจึงทำให้เส้นใยต่าง ๆ ในตัวพอลิเมอร์นั้นมีการเกาะเกี่ยวกันแนบแน่นเป็นห่วงโซ่

Continue Reading →

สายรัดกล่อง อุปกรณ์ชิ้นสำคัญสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่

วันนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตมากขึ้นทุกวัน การขนสินค้านำเข้าส่งออก รวมไปถึงการส่งสินค้าเพื่อกระจายไปตามร้านค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลา เพราะด้วยโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเทคโนโลยีทำให้เกิดการค้าและธุรกิจได้ตลอด จึงทำให้การ Packing สินค้าทั้งใหญ่และเล็กต้องทำแข็งกับเวลา เร็วอย่างเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีคุณภาพและได้ความแน่นหนาปลอดภัยต่อสินค้าด้วย อุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่มีบทบาทมากในการช่วยให้สินค้าถูกผนึกและรัดอย่างแน่นหนาปลอดภัยก็คือสายรัดกล่อง ซึ่งจัดว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม อาจมีหลายครั้งที่การเคลื่อนย้ายสินค้า แม้ว่าจะอยู่ในคลังสินค้าก็ตามต้องเกิดความผิดพลาด ทำให้เสียเวลา และสินค้าเสียหาย เพราะการรัดกล่องสินค้าทำได้ไม่ดีไม่มีมาตรฐาน บางแห่งยังใช้เชือกรัด และเมื่อรัดไม่แน่นสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในจึงหล่นกระจายต้องเสียเวลามากมายในการจัดเก็บและเรียงสินค้าใหม่ แต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากผู้ประกอบการเลือกที่จะใช้สายรัดกล่องมารัดสินค้าให้ได้มาตรฐานระบบอุตสาหกรรมและการค้าในยุคใหม่ที่เน้นเรื่องของความมีมาตรฐานสากล

Continue Reading →

รู้ไหมสายรัดกล่องแต่ละประเภทก็เหมาะสมกับการรัดสินค้าที่ต่างกัน

ปัจจุบันโลกกำลังแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นั่นทำให้เราจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะเราเน้นในการผลิตที่ไวและเร็วให้รองรับกับจำนวนประชากรที่มากขึ้น เมื่อประชากรมากขึ้น สัดส่วนความต้องการในสิ่งต่าง ๆ กับประชากรต่อหัวก็เยอะขึ้นด้วย นั่นจึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งผลิตและเร่งขนส่งสินค้า ก่อนที่จะเริ่มทำการขนส่งสินค้าก็จะต้องมีการบรรจุภัณฑ์สินค้าลงกล่อง จากนั้นก็ใช้สายรัดกล่องมารัดไว้อีกชั้นเมื่อให้เกิดความแน่นกระชับมากขึ้น และการใช้สายรัดกล่องนั้นใช่ว่าจะใช้แบบใดก็ได้ เพราะสายรัดแต่ละประเภทก็จะมีความเหมาะสมกับการรัดสินค้าที่แตกต่างกันไป สายรัดแบบ PP สายรัดกล่องแบบ PP นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นประเภทของสายรัดพลาสติกที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุด เนื่องจากสายรัดประเภทนี้จะสามารถใช้รัดสินค้าได้หลากหลายประเภทและหลากหลายรูปทรง สายรัดแบบนี้จะผลิตมาจากเม็ดพลาสติก

Continue Reading →

สายรัดกล่อง ประโยชน์ดี ๆ ที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม

ในวันนี้การทำธุรกิจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีแห่งโลกออนไลน์เข้ามาเปลี่ยนแปลงบทบาทการทำการค้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิง เรามีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็เยอะมากขึ้น และแนวโน้มก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย ธุรกิจประเภท E-Commerce เองก็ได้รับความนิยมจากผู้คนมากขึ้นตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปเช่นกัน นั่นทำให้การบรรจุสินค้าและการขนส่งเกิดขึ้นอยู่โดยแทบจะตลอดเวลา แม้กระทั่งช่วงกลางคืนก็ตาม และมีปัจจัยหนึ่งที่คนทำธุรกิจหลายคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญแต่แท้ที่จริงแล้วกลับมีบทบาทและความสำคัญอย่างมากนั่นคือ สายรัดกล่อง อุปกรณ์ชิ้นนี้เข้ามาช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าได้เป็นอย่างดี ธุรกิจในวันนี้ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง นั่นหมายความว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะกำหนดการซื้อขาย และกำหนดสิ่งต่าง ๆ ได้ในการทำการค้ามากขึ้น เมื่อสินค้าออกจากคลังสินค้าต้นทางและมีเป้าหมายคือการไปส่งถึงมือผู้รับ

Continue Reading →

สายรัดกล่อง VS เชือก ใช้อะไรรัดสินค้าถึงจะเหมาะสมมากที่สุด

เมื่อเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ก้าวล้ำหน้ามากขึ้น จึงเผยให้เห็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายในการดำรงชีวิต เทคโนโลยีและโลกออนไลน์ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นแม้จะอยู่กันคนละซีกโลก นั่นจึงทำให้วันนี้โลกของการทำธุรกิจจึงเปิดกว้างมากขึ้น หมดยุคแห่งปลาใหญ่กินปลาน้อย แต่กลายเป็นยุคปลาไวกินปลาช้าไปแล้ว ซึ่งเราจะเห็นได้จากวันนี้เกิดธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบการขายสินค้าและบริการทางออนไลน์มากมาย การขนส่งสินค้าจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงในทุก ๆ วัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหญ่ก็ตาม ก่อนส่งสินค้าก็จำเป็นที่จะต้องมีการรัดกล่องสินค้าด้วยสายรัดกล่องเสมอ ผู้ประกอบการรายใหม่หลายคนอาจสงสัยว่า ธุรกิจของตนจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีสายรัดกล่องเอาไว้ใช้ ใช้เชือกรัดแทนได้หรือไม่ เรามีคำตอบในเรื่องนี้มาฝาก

Continue Reading →

คุณประโยชน์ดี ๆ สำหรับการแพ็คสินค้า เพียงแค่มี สายรัดกล่อง คุณภาพเท่านั้น

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะธุรกิจหรือโรงงานไหน ต่างก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการแพ็คสินค้าและต้องใช้งานสายรัดกล่อง เพื่อไม่ให้ตัวสินค้าเกิดความเสี่ยงต่อการชำรุด หรือถ้าเกิดก็น้อยมาก จากเดิมที่เคยใช้แรงงานเข้ามาทำงานด้านนี้แล้วเกิดปัญหาเรื่องของความมีมาตรฐาน เพราะแรงของคนนั้นไม่มีความสม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อรัดตัวสินค้าแล้วอาจจะแน่นเกินไป หรือ หลวมเกินไปซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแรง แต่ถ้าใช้ สายรัดโดยใช้เครื่องรัดแทนแรงงาน ปัญหาเรื่องแรงรัดที่ไม่สม่ำเสมอก็จะหมดไป สำหรับคุณประโยชน์ที่ดี ๆ สำหรับการแพ็คสินค้าด้วยสายรัดกล่อง ที่มีคุณภาพนั้นจะมีอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นเหตุผลสนับสนุนให้เจ้าของของกิจการไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า ควงต้องเลือกมาใช้งานในด้านการจัดเก็บและการขนส่งตัวสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น คุณประโยชน์ดี

Continue Reading →