สายรัดของ เลือกที่ใช่ก็เป็นผลดีกับธุรกิจแบบชัวร์ ๆ

ในการจัดเก็บสินค้าลงกล่องและหีบห่อ เพื่อการขนส่งต่อไปยังคลังสินค้าและโรงงานต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีการปิดผนึกรัดกล่องอย่างแน่นหนาทุกครั้ง เพื่อไม่ให้สินค้าร่วงกระจายสร้างความเสียหาย แน่นอนว่าจะต้องมีการรัดกล่องด้วยสายรัดของแบบพลาสติก ที่เรียกกันว่า สายรัด PP แต่ใช่ว่าสายรัดของแบบนี้จะเหมาะสมกับการรัดสินค้าทุกชนิดทุกขนาดเสมอไป การเลือกใช้ให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยให้การจัดเก็บสินค้าลงกล่องมีความแน่นหนามีประสิทธิภาพและมาตรฐานดีตามต้องการแล้ว ยังช่วยลดความเสียหายต่อสินค้าและลดต้นทุนในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้าอีกด้วย โดยทั่วไปถ้าในธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ไม่ได้เป็นสินค้าประเภทเครื่องจักร หรือ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี ตัวสินค้าก็จะไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก อาจจะนำสินค้าชิ้นย่อย

Continue Reading →

อยากได้ความคุ้มค่าจากสายรัดของพลาสติก ก็ต้องเลือกซื้ออย่างใส่ใจ

ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และการขนส่งนั้นการ Packing สินค้า เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ แม้กระทั่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เช่นกัน ซึ่งการ Packing สินค้าถ้าจะให้เกิดความแน่นปลอดภัยมากขึ้นก็จำเป็นจะต้องใช้สายรัดของพลาสติกเข้ามาช่วย ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการธุรกิจในด้านเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องซื้อสายรัดของพลาสติกเข้ามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และก็จัดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของการประกอบการธุรกิจด้วย เพราะถ้าหากมีคำนวณงบประมาณต้นทุน อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนไปไม่น้อยเช่นกันในแต่ละปี ฉะนั้นการจะเลือกซื้อเลือกใช้จึงต้องให้ความใส่ใจกันเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนั่นเอง แน่นอนว่าการจะเลือกซื้อสายรัดของพลาสติกแบบไหนประเภทไหน หรือเกรดไหนมาใช้ก็ต้องพิจารณาในตัวรูปลักษณ์ รูปทรงของสินค้าที่จะนำมารัดเป็นสำคัญ แต่ที่สำคัญเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือ การพิจารณาไปถึงบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายสายรัดของพลาสติกในประเทศไทย

Continue Reading →

สายรัดของกับมาตรฐานทางธุรกิจเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

ทุก ๆ การทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งมาตรฐานในการทำงานเอาไว้ ทั้งเพื่อการสร้างให้เกิดขึ้นเป็นความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าและธุรกิจที่ทำงานร่วมกัน ไปจนถึงเป็นมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิตและส่งออกสินค้า วัสดุ ที่ถูกใส่เอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมาตรฐานทางธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าจะไม่ได้ถูกกำหนดไว้แค่ตัวสินค้าที่อยู่ในกล่องแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสิ่งของอื่น ๆ อย่างเช่นสายรัดของด้วย ความเกี่ยวข้องกันระหว่างสายรัดของกับมาตรฐานทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการหลายคนอาจมีความสงสัยปนกับความรู้สึกประหลาดใจว่า สายรัดของกับมาตรฐานทางธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เพราะดู ๆ ไปแล้วเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่อาจส่งผลต่อธุรกิจได้เท่าไรเลย แต่ในความเป็นจริงแล้วสายรัดพลาสติกที่ใช้กับกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าอย่างมาก โดยสายรัดของจะเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงให้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง ทำให้สินค้าที่อยู่ภายในได้รับการดูแล

Continue Reading →

การดูแลและการเก็บรักษาสายรัดของอย่างไรดี ให้มีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ

การใช้สายรัดของ นอกจากจะมีวิธีเลือกใช้อย่างเหมาะสมแล้วยังควรมีการดูแลรักษาที่ดีด้วย เพราะถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เนื่องจากของทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้งานนั้นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งคือการถูกดูแลรักษาเป็นอย่างดี ถ้ามีการละเลยอาจจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร สิ่งที่จะตามมาก็คือ ความเสียหายอันไม่น่าพึงพอใจ ถึงแม้จะเป็นความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้าหากไม่มีเลยก็น่าจะดีกว่าใช่หรือไม่? สายรัดของก็มีวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีเช่นกัน สำหรับผู้นำมาใช้งานบางท่าน อาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีที่ดีและสามารถรักษาคุณภาพสายรัดไว้ได้ยาวนานที่สุดนั้นควรทำอย่างไร การดูแลและการเก็บรักษาสายรัดของอย่างไรดี ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งก่อนนำออกมาใช้งานและหลังจากใช้งานแล้ว 1.เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้ายสายรัดของ ควรมัดสายรัดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และในเวลาจัดเก็บก็ควรจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่เกะกะสถานที่ อย่างเช่นการเก็บเอาไว้ในกล่องหรือหีบห่ออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.ควรนำไปเก็บไว้ในที่ร่มแต่ต้องไม่อับชื้น และไม่ควรทิ้งให้ตากแดดเป็นเวลานาน

Continue Reading →