เครื่องรัดสายพลาสติกกับความคุ้มค่าใช้ได้นานใช้ได้ทน

สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทุกคนเลือกซื้อมาใช้งาน นอกจากเรื่องของการซื้อมาตามความต้องการใช้งานแล้ว เรื่องที่ทุกคนจะนำมาตั้งเป็นโจทย์ในการพิจารณาเลือกซื้อก็คือความคุ้มค่า ระยะเวลาอายุในการใช้งาน และความทนทานของสินค้านั้น ๆ แล้วยิ่งเป็นการซื้อของมาใช้ในการดำเนินธุรกิจก็ยิ่งต้องคิดเยอะเรื่องความคุ้มค่า สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีขั้นตอนที่เกี่ยวกับการปิดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่อง เครื่องรัดสายพลาสติกก็คือหนึ่งอุปกรณ์ที่ความคุ้มค่า ทนทาน มีส่วนสำคัญที่ผู้เลือกซื้อจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เครื่องรัดสายพลาสติกมีความทนทานกับอายุการใช้งานมากน้อยแค่ไหน เป็นคำถามสำคัญที่มีหลายคนชอบสงสัยและนิยมถามกันเป็นประจำ เกี่ยวกับอายุการใช้งานของเครื่องรัดสายพลาสติก ว่าจริง ๆ

Continue Reading →

เครื่องรัดสายพลาสติก เทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาแทนเครื่องรัดสายโลหะ

ตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องรัดสายพลาสติก ทั้งแบบ PP (Polypropylene) และ แบบ PET (Polyester) เพื่อใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ ความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นจนแทบจะลืมการบรรจุภัณฑ์ด้วยสายเหล็กหรือสายโลหะไปหมดสิ้น การพัฒนาแถบพลาสติกเพื่อการห่อหุ้มมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากจนเห็นความแตกต่างจากการห่อหุ้มด้วยวิธีเดิม ๆ จุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้เครื่องรัดสายพลาสติก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคือความยืดหยุ่นในการห่อหุ้มที่ทำให้การบรรจุภัณฑ์นั้นแน่นหนามากยิ่งขึ้น เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการยืดหยุ่น ความตึง และการคืนสภาพของสายพลาสติกที่ใช้กับเครื่องรัดสายพลาสติก กันก่อน เงื่อนไขของการใช้สายรัดพลาสติก ความตึงของสายรัดพลาสติกจะเป็นแรงที่สายรัดกระทำตอบกับมือของเราเมื่อมีการดึงหรือกดสายพลาสติกนั้น

Continue Reading →